ACIĞINI TÖKMƏK

hirslənmək, acıqlanmaq, acı sözlər demək; ~ hirsini üstünə tökmək.

ACIĞINI BOĞMAQ
ACIĞINI ÜSTÜNƏ TÖKMƏK