ACIMA₂

Acımaq2”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ACIMA turşuma — qıcqırma
  • ACIMA heyfsilənmə — təəssüflənmə
  • ACIMA acılaşma — tündləşmə
ACIMA₁
ACIMAQ₂

Digər lüğətlərdə