ACLIQ

ACLIQ – BOLLUQ Ta aclıq bizə qalib gəlməyincə evlərimizə qayıtmazdıq (S.S.Axundov); Heç bir bolluq, naz-nemət və anadangəlmə səadət onun insan təbiətini poza bilməmişdi... (M.İbrahimov).

ACİZLİK
AÇIQ

Значение слова в других словарях