AD GÜNÜ

Niyə doğum günü yox, ad günü? Türk aləmində kişi igidlik göstərdikdən, yəni doğum günündən çox sonra ona ad verilirmiş. İndi “doğum günü” anlamında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AÇMAQ1
ADA

Digər lüğətlərdə