ADAPTASİYA

lat. adaptatio – uyğunlaşma

ADAMYANA
ADAŞ

Digər lüğətlərdə