ADAQLI

bax adaxlı.
Ol sərvin ayağı bağlı oldu; Azadə ikən, adaqlı oldu. Füzuli.

Этимология

  • ADAQLI Türkmən dilində ad-a-maq feili “ad eləmək”, “niyyət eləmək” anlamında işlə­dilir. Adaq ismi həmin feildən düzəlib və “ad eləmək” mənasını əks etdirir
ADAQLANMAQ
ADAM

Значение слова в других словарях