Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ADAXLILIQ deyiklilik — nişanlılıq
ADAXLIBAZLIQ
ADÁJİO

Digər lüğətlərdə