AKT

AKT I is. [ lat. ] Şahidlərin iştirakı ilə, yaxud yoxlama nəticəsində müəyyən edilən bir hadisəni təsdiq edən sənəd, yazı. Üstəlik bir akt da bağladılar ki, oğurluqda tutulub (“Qaçaq Nəbi”).

AKT II is. [ lat. ] Ali məktəblərdə təntənəli iclas, hərəkət, dramatik əsərin bir hissəsi. Akt salonuna yığışanların sayı getdikcə artardı.

AJUR
AKTİV

Значение слова в других словарях