ALABAYDAQ

is. məh. Camaat arasında pis cəhətdən məşhur olmuş, pis ad qazanmış, rüsvay olmuş adam.
□ Alabaydaq etmək – aləmə yaymaq, rüsvay etmək.
ALABAŞ
ALABƏZGƏK

Digər lüğətlərdə