ANALYSABLE

adj analiz edilə bilən, təhlil oluna / edilə bilən

ANALOGY
ANALYSE