BABATLAŞDIRMA

Babatlaşdırmaq”dan f.is.
BABATLAŞDIRILMAQ
BABATLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə