DADIX

(Şəki)
bax dadax I. – Dört dadıxları olannara diyillər kürsü
DADI
DADIXMAX