DULA

(Başkeçid, Borçalı, Gədəbəy, Hamamlı, Qazax, Tovuz)
bax dilab . – Dula qoymax pis olmaz örüx’ ördürəndə (Gədəbəy); – Apar istəkanı duloya qoy (Başkeçid); – Pıçağı dulaya qoydum (Borçalı); – Ay usda, divarda bir dula qoy (Tovuz); – Duluya xırda qablar qoyular, çıra qoyular (Hamamlı)
DUQUY
DULAĞARTI