GÜBRƏ

удобрение, туки
GUYA
GÜBRƏLƏMƏ

Digər lüğətlərdə