GAZAL

(Göyçay, Qarakilsə)
qozun və ya fındığın yaşıl qabığı. – Cəvizin gazalı uşaxların ələ:ğin <əl-ayağın> qafqara eliyif; – Gazaldan ip də boyyurux (Qarakilsə)
GAY
GECƏ-GÜNDÜZ