GEN YERİNİ DAR ELƏMƏK

incitmək, bezdirmək; ~ boğaza yığmaq.

GEN GƏZMƏK (DÜŞMƏK)
GERİ ÇƏKİLMƏMƏK