GEV

(Culfa)
kürəkən. – Gev qızımın ərinə di:rəm
GEŞSİN
GEVAZAN