NAAVAND

sif.zərf [ fars. ] Avand olmayan, qolay olmayan, qolaysız.
□ Naavand düşmək (olmaq) – tərs gəlmək, düz gəlməmək, avand olmamaq. İş naavand düşəndə, palta da diş çıxardar. ( Ata. sözü ).
NA...
NABALİĞ

Digər lüğətlərdə