PİSİKMƏK

оробеть, струсить
PİSXASSƏLİ
PİSLƏMƏ

Digər lüğətlərdə