VAĞAM

(İmişli, Kürdəmir, Saatlı, Salyan, Ucar)
həddindən artıq yetişmiş, biçilmək vaxtı keçmiş (taxıl) – Vağam taxılı biçə:lmirsən, tökülür yerə (İmişli)
◊ Vağam olmağ (Salyan) – həddindən artıq yetişmək, yetişib ötmək, biçilmək vaxtı keçmək. – Taxıl vağam oldı
VAĞ
VAĞAMNAMAX

Digər lüğətlərdə