VAĞYA

(Hamamlı, Mingəçevir)
yuxu. – Vağyasında görüfdü kü, dədəsi gəlif (Mingəçevir); – Yaxşı vağya görürdüm, oyatdın məni (Hamamlı)
VAĞNAMAX
VAĞYƏ