YAMŞAX

I
(Xanlar)
dəyirmanda un tökülən yer, unluq. – Yamşağı dar olan də:rman unu çox tozduyar
II
(Qax, Zaqatala)
çoxdanışan
YAMANNAMAX
YAN