YATAR

(Salyan)
var-dövlət, qızıl-gümüş. – Keşmişdə bəglərdə yatar çox olırdı
YATALĞA
YATIF-DURAJAX

Digər lüğətlərdə