YAXMA

(Başkeçid, Borçalı)
üzərinə yağ, şor və ya süzmə yaxılmış çörək parçası. – Ana, maηa yaxma ver (Başkeçid)
YAXINTI
YAXMAC

Digər lüğətlərdə