YOL

(Cəlilabad, Qax, Ordubad, Şərur)
dəfə. – Kino verməyə ayda dört yol gəlillər (Şərur); – On yol gəlmişəm (Cəlilabad)
YOĞURT
YOL-TƏRƏCƏ

Digər lüğətlərdə