YOLAĞ

(Cəlilabad, Salyan)
cığır, yol. – Uşağ yolağnan gedirdi (Salyan); – So:ra dedilər: “Dörd adam gedməlisüz bı yolağnan qabağa” (Cəlilabad)
◊ Yolağ qoyun (Salyan) – hər hansı quzunu əmizdirən qoyun
YOL-YOLAX
YOLAĞA