ZERİNDAZ

(Meğri)
parçanın kənar tərəfləri. – Zerindazdarın ikisin də qeyçiynən kəs, so:ra təfci
ZEPLİ
ZERMƏMİ