ZIMIR

I
(Basarkeçər, Gədəbəy, Tovuz)
palçıq. – Camış özünü zımıra saldı; – Arxa su zımır kimi yəlir, də:η, bağlara yağıf (Tovuz); – Buralar pütüncə zımırdı, yeriməx’ ha olmor (Gədəbəy)
II
(Tovuz)
yetişməmiş, kal (meyvə). – Ə:, o alma zımırdı, onu niyə yi:rsəη?
ZIMBIL
ZIMIRD

Digər lüğətlərdə