ZOLA

(Basarkeçər, Çənbərək, Gədəbəy, Karvansaray, Qazax, Meğri, Ordubad, Şəmkir, Tovuz, Zəngilan)
1. qoz çırpmaq üçün uzun ağac (Gədəbəy, Qazax, Meğri, Ordubad, Şəmkir, Tovuz). – Barmaxları elə bil zoladı (Gədəbəy); – Mən çıxım cəvizə, sən də zolanı ver mq: (Meğri)
2. evin üstünə vurulan ağac, pərdi (Basarkeçər, Çənbərək, Karvansaray, Zəngilan). – Zolıyı gətirin, vurax evin üsdə (Zəngilan); – Kəlvəcərdən bir zola gətirdim damın üsdün basırmağ üçün (Basarkeçər)
ZOL-ZOL
ZOLABƏNT

Digər lüğətlərdə