ZOMURT

(Xanlar)
yetişməmiş, kal (meyvə). – Ay uşax, yemə, dəymiyif, hələ zomurtdu
ZOMLAMAX
ZOMUT