ZİBAR

(Goranboy)
abır
◊ Zibarın töx’- məx’ – abırını tökmək. – Əşi, sən də üzümüzün zibarın töx’dün laf
ZİBAN
ZİBƏL