AĞBAĞIR

İndi “qorxaq” anlamında işlədilir. Ağ ciyər (bağır) qəzəb, hiss-həyəcan mən­­bəyidir və ona qabaqlar “öfkə” deyilib. Həmin sözün bir mənası mənbələrdə “qəzəb” kimi açıqlanıb. Deməli, ağbağır qəzəblə bağlı olaraq “qorxaq” mənasını kəsb edib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

AĞAYAR
AĞBIĞ

Digər lüğətlərdə