AĞI

AĞI – ŞİRİN Şərabın yox, gətir ağı, qulağın niyə kar olmuş? (Nəbati); Nə şirindir, nə coşqundur azadlıq duyğuları (H.Hüseynzadə).

AĞGÖZ
AĞILLI

Digər lüğətlərdə