AĞI

Bax: ağu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Qırram qayaları, yıxaram dağı,

Xanlar zəhər içər, sultanlar ağı.

Çənlibeldi qoç Koroğlu oylağı,

Şah da gəlsə, Çənlibelə qoymaram.

                                    (“Koroğlunun Bayazid səfəri”)

AĞÇA
AĞI

Digər lüğətlərdə