AĞIZ

Bir ağız: bir qədər, bir doyumluq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Ataların yaxşı bir məsəli var, “acdın çobana, yoruldun sarbana”. Görüm bundan bir ağız yemək ala bilərəmmi? (Paris nüsxəsi, 3-cü məclis)

AĞIZ
AĞMAQ

Digər lüğətlərdə