AĞLAR

I. i. 1. the white; 2. (ağqvardiyaçılar) White (Guards)

II. s.: ağlar vəziyyətdə olmaq to be* in a sad / difficult state, to be* in a sorry plight; ağlar günə qalmaq to be* under a terrible condition / state, to become* miserable / very unhappy; ağlar günə qoymaq to lead* smb. to trouble / misfortune, to make* smb. unhappy / miserable

AĞLAMSINMAQ
AĞLAR-GÜLƏR

Digər lüğətlərdə