AĞMAQ

Bax: ağırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞIZ
AĞNATMAQ

Digər lüğətlərdə