ABASEMENT

n alçaltma, hörmətdən salma

ABASE
ABASH