ABASHED

adj xəcalət çəkmiş, pərt olmuş; She. wasn’t a bit abashed at / by this O bundan zərrə qədər də xəcalət çəkmədi

ABASH
ABASHMENT