ABDAL ƏRƏB

Sərsəri // dərviş, qələndər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dialektlərdə bilikli, bilici, həmçinin yetim mənaları da var.  Bunda başqa, xalqımızın etnogenezində iştirak etmiş tayfalardan birinin adı abdal olmuşdır. Dastanda avara, axmaq mənasında işlənir.

Dəlilərim, səf-səf durun!

Su üzündə cələ qurun! 

Bu abdalın boynun vurun!

Dönsun meydan qana indi.

                                 (“Durna teli”)

ABDAL ƏRƏB
ABDAR

Digər lüğətlərdə