ABHORRENT

adj ikrah doğuran; nifrətəlayiq, iyrənc, alçaq, mənfur, rəzil; Cruelty is abhorrent to him Qəddarlıq onda ikrah doğurur

ABHORRENCE
ABIDE