ABRINA QISILMAQ

nüfuzunu, hörmətini qorumaq üçün susmağa məcbur olmaq; ~ namusuna qısılmaq, abır gözləmək, abır-həya saxlamaq.

ABRI GETMƏK (TÖKÜLMƏK)
ABRINI ÇÖLƏ ATMAQ