ABXAZ

is. Abxaziyanın əsas əhalisini təşkil edən xalqın adı və bu xalqa mənsub adam. Abxaz xalqı. Abxaz dili.
ABGÜŞT
ABXOR

Digər lüğətlərdə