ABXAZ

I
сущ. абхаз, абхазец, абхазка. Abxazlar абхазы, абхазцы (народ, составляющий основное население Абхазии)
II
прил. абхазский. Abxaz dili абхазский язык
ABGÜŞT
ABXAZCA

Digər lüğətlərdə