ACIĞI TUTMAQ

hirslənmək, hiddətlənmək, qəzəblənmək; ~ ağlı başından çıxmaq (getmək), cin atına minmək.

ACIĞI GƏLMƏK
ACIĞINDAN ZƏNCİR ÇEYNƏMƏK (GƏMİRMƏK)