ACI

ACI, TƏLX (kl.əd.), ZƏHƏR (məc.), ZƏHƏR KİMİ (çox acı), ZƏQQƏTO (çox acı).

ACGÖZLÜ
ACIDİL

Значение слова в других словарях