ACIQLANMAQ

1. ACIQLANMAQ Dedim gözəl, bir busə ver o xaldan; Acıqlandı, dedi, al, sənə qurban (Aşıq Abbas); QABARMAQ Göyərçin Xudaverdini görüb qapıdan cəld çıxaraq, Maroya qabardı (S.Rəhimov); BİRİNİN ÜSTÜNƏ QIŞQIRMAQ, SƏRT SÖZ DEMƏK, TƏPİNMƏK.

2. acıqlanmaq bax hirslənmək

ACIQ
ACILAMAQ

Digər lüğətlərdə