aciz

aciz

Arapça ‘aciz

acışmaq
acmaq

Digər lüğətlərdə