ACİZ

I. s. 1. helpless, humble; aciz uşaq a helpless child; aciz olmaq to be* helpless; 2. (gücsüz, küt) feeble; impotent, effete; 3. (yazıq) pitiful

II. z. helplessly; pitifully; impotently

ACITMASIZ
ACİZ-ACİZ

Digər lüğətlərdə