ACMAQ

Acıqlanmaq. (Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ACIMAQ
ADAXLU

Digər lüğətlərdə